Sojusz Lewicy Demokratycznej

Video: Wystąpienie sejmowe z 6 lutego 2013 r


Dyskusja o wykorzystaniu środków z budżetu unijnego na programy rozwojowe Polski. Wystąpienie sejmowe Posła Tomasza Kamińskiego z dnia 6 lutego 2013 r.


Komentarze