Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Happening SOS w Częstochowie – Szukamy Rodzin Zastępczych

dodano 2017-09-14 11:44 w kategorii: Ludzie

SOS – Szukamy Rodzin Zastępczych pod takim hasłem odbył się 13 września na Placu Biegańskiego happening promujący rodzicielstwo zastępcze.
 
–To rodzina daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Zaspokaja też jego potrzebę przynależności, daje miłość i wsparcie – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Niestety nie zawsze dziecko ma możliwość otrzymania tych wszystkich wartości w rodzinie biologicznej. Nagła choroba, wypadek, rodzice, którzy z rożnych powodów nie potrafią pełnić swoich ról społecznych sprawiają, że są potrzebni rodzice zastępczy. To oni dają dach nad głową, opiekę, wsparcie i stają się tym najważniejszym i brakującym ogniwem –  Rodziną.
 
Wciąż poszukujemy w Częstochowie rodzin zastępczych i staramy się na różne sposoby zachęcać częstochowian do zainteresowania się tym tematem.
 
Najbardziej poszukiwani są rodzice zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Instytucje działają w mieście bardzo dobrze, natomiast priorytetem jest, by dzieci trafiały do pieczy rodzinnej.
 
Wystawa na Placu Biegańskiego zawiera rysunki oraz fragmenty prac literackich częstochowskich uczniów, które powstały w ramach rozstrzygniętego w czerwcu konkursu „Masz serce, otwórz do niego drzwi”, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Konkurs organizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, finansowanego ze środków europejskich.
 
Plansze będzie można oglądać przez miesiąc. Znajdują się tam także niezbędne informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego, a także adresy i numery telefonów do instytucji, które w naszym mieście się tym problemem zajmują (MOPS, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny).
 
W Częstochowie jest obecnie 276 form rodzinnej pieczy zastępczej, przebywa w nich 386 dzieci.
 
Poszukiwanie kolejnych rodziców zastępczych to jeden z priorytetów częstochowskiego samorządu. Od 2013 r. działa w Częstochowie Zespół na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego; powołano również Miejską Radę Rodziców Zastępczych, która doradza i wspiera działania związane z rodzicielstwem zastępczym.
 
W mieście organizowane są różnego rodzaju działania mające na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego – happeningi, konferencje, spotkania, przejażdżki zabytkowym tramwajem itp.
 
Organizatorem happeningu „SOS – szukamy rodzin zastępczych” był MOPS w Częstochowie.
 
źródło/foto: UM Częstochowy


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.