Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Czarzasty: Czas tego Sejmu, w tym składzie dobiegł końca

dodano 2017-07-20 17:55 w kategorii: Kraj

- Sejm w obecnym składzie nie ma możliwości prowadzenia Polski w sposób rozsądny i spokojny - powiedział SLD Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD podczas konferencji prasowej, która odbyła się miasteczku namiotowym, które powstało naprzeciwko Sejmu w Warszawie. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się chwilę po tym, jak izba niższa parlamentu przyjęła ustawę o Sądzie Najwyższym. 

- Konsultowałem się w tej sprawie z niektórymi szefami klubów parlamentarnych. I uważamy, że w momencie, gdy zakończy się procedura prowadzenia haniebnych ustaw związanych z Sądem Najwyższym, wszystkie kluby, wszystkie partie opozycyjne powinny podjąć tryb skrócenia kadencji Sejmu. W Polsce demokratycznej ten tryb był stosowany już trzy razy - podkreślił Czarzasty.

- Jesteśmy przekonani, że czas tego Sejmu, w tym składzie dobiegł końca – oświadczył lider SLD. 

Stanowisko Zarządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 20 lipca 2017 r. w sprawie skrócenia kadencji sejmu RP.

W tym roku minęło 20 lat od uchwalenia, przygotowanej przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i inne postępowe siły polityczne, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z podstawowych zasad ustrojowych, na których opiera ona ustrój państwa, jest zasada trójpodziału i równowagi władz: ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Obowiązująca ustawa zasadnicza przywiązuje jednocześnie wielką wagę do szczególnego statusu władzy sądowniczej, stanowiąc w art. 173, że sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Przytoczone zasady konstytucyjne wyznaczają granicę ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w działalność władzy sądowniczej, która nie może być naruszana. Jest to warunek zachowania przez Rzeczypospolitą Polską statusu demokratycznego państwa prawnego. Z tych powodów Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej stanowczo potępia podjętą przez Prawo i Sprawiedliwość bezprecedensową próbę podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy wykonawczej i ustawodawczej, a w rezultacie – obecnej większości parlamentarnej.

Jednocześnie uważamy za niedopuszczalne stosowane przez Prawo i Sprawiedliwość metody procedowania w parlamencie ustaw dotyczących sądownictwa. Jesteśmy głęboko przekonani, że fundamentalne zmiany odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości powinny być przygotowywane i dyskutowane w parlamencie z odpowiednią rozwagą i spokojem, w atmosferze dialogu i z poszanowaniem praw opozycji. Do takiej sytuacji nie doszłoby nigdy, gdyby w Sejmie zasiadali przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej po przeanalizowaniu obecnej sytuacji politycznej uważa, że tylko przyśpieszone wybory mogą położyć kres zamachowi stanu, który przedsięwzięło Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta wprawdzie wygrała wybory, ale nie dysponuje większością niezbędną do zmiany ustawy zasadniczej. Tymczasem podejmowane przez nią działania sprowadzają się do próby uchylenia Konstytucji w drodze ustaw zwykłych. Wymaga to odwołania się do głosu wyborców! Z tych powodów Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwraca się do wszystkich sił parlamentarnych i pozaparlamentarnych o rozważenie możliwości przeprowadzenia wspólnych działań w celu skrócenia kadencji Sejmu.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.