Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Apel polskiej lewicy o poparcie dla Labour Party

dodano 2017-05-15 13:24 w kategorii: Informacje

Nadchodzące wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii są bardzo istotne dla całej Europy. W ostat­nich latach obserwujemy odrodzenie prawicy na naszym kontynencie. Polityka cięć socjalnych i progra­my oszczędnościowe doprowadziły do wzrostu prawicowego populizmu i nacjonalizmu. W Wielkiej Brytanii rząd Partii Konserwatywnej, na czele którego stoi Theresa May prowadzi kraj do katastrofalnego „twardego Brexitu". Ich celem jest uczynienie z Wielkiej Brytanii niskokosztowej gospo­darki na peryferiach Europy oraz wykorzystanie szansy na obniżenie płac, wydatków społecznych i ogra­niczenie praw pracowniczych.. Uzasadniane jest to dodatkowo wzrastającą wrogością wobec emigrantów. Sytuacja ta sprzyja zwiększeniu wrogości do imigrantów mieszkających w kraju oraz wzrostowi ksenofo­bii i nacjonalizmu. Odnotowuje się wzrost ataków dokonywanych na tle rasistowskim i nacjonalistycznym.

Rozpisane na czerwiec wybory mają szczególne znaczenie dla Polski i Polaków mieszkających w Wiel­kiej Brytanii. Rząd Theresy May dzieli i osłabia Unię Europejską, co może mieć bardzo negatywne skutki dla takich krajów jak Polska. Społeczność polska jest obecnie częścią brytyjskiego społeczeń­stwa i przyczynia się w znaczący sposób do rozwoju gospodarki i kultury brytyjskiej. Mimo to „twardy Brexit", przygotowywany przez konserwatywny rząd stanowi zagrożenie dla standardów życia i bezpie­czeństwa Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. Alternatywą dla takiej politycznej perspektywy jest Partia Pracy. W swoim programie zapewnia ona powstrzymanie tendencji rozpoczętych przez konserwatystów. Chce zagwarantować obywatelom Wiel­kiej Brytanii dostęp do jednolitego rynku. Odrzuca rządowy program oszczędności, a zamiast niego proponuje ekonomiczną strategię inwestycji publicznych, które mają pobudzić wzrost gospodarczy i podnieść poziom życia. Partia Pracy będzie inwestować w istotne usługi publiczne, takie jak Narodowa Służba zdrowia i bronić ich statusu.

Partia Pracy aktywnie sprzeciwia się rasizmowi i ksenofobii, uważa że wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii powinni żyć bezpiecznie, nie obawiąjąc się dyskryminacji i uprzedzeń ze strony władz. Jest więc kwestią nadrzędną, by społeczność polska w Wielkiej Brytanii zrobiła wszystko, aby Partia Pracy pokonała w wyborach parlamentarnych Torysów. Apelujemy do Polaków mieszkających w Wiel­kiej Brytanii by zagłosowali na Partię Pracy! Prosimy też o wspieranie kampanii wyborczej Partii Pracy oraz włączanie się w jej organizację. Ze swojej strony oferujemy wsparcie dla Partii Pracy i jej Lidera Jeremy'ego Corbyna, w ich dążeniu do stworzenia nowego, postępowego rządu w Wielkiej Brytanii

Sojusz Lewicy Demokratycznej; Partia Razem (Londyn); Polska Partia Socjalistyczna; Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej; Fundacja Naprzód; Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a; Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społe­czeństwo FAIR"; Labour International Poland.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.