Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Cześć ich pamięci

dodano 2017-04-10 06:40 w kategorii: Ludzie

W siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej przy grobach polityczek i polityka lewicy odbędą się spotkania przyjaciół. 

Spotkanie przy grobie Jerzego Szmajdzińskiego odbędzie się godz. 8:30 na cmentarzu w Wilanowie,  o godz. 12:00 przy grobie Izabeli Jarugi–Nowackiej na Starych Powązkach i o godz. 13:00 przy grobie Jolanty Szymanek–Deresz na Powązkach Wojskowych.

W rocznicę tragedii smoleńskiej prezentujemy sylwetki polityków lewicy, którzy zginęli tego tragicznego dnia.

Jerzy Szmajdziński. Sprawował mandat poselski na Sejm PRL IX Kadencji. Od roku 1991 stale obecny w Sejmie RP – był m.in. przewodniczącym Klubu Parlamentarnego SLD (dwukrotnie) oraz przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. W 2007 roku został wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji. Był posłem z okręgu legnicko-jeleniogórskiego. W październiku 2001 roku objął stanowisko ministra obrony narodowej w rządzie Leszka Millera, pełnił je także w rządzie Marka Belki. W czerwcu 2008 został wiceprzewodniczącym SLD. W grudniu 2009 roku został ogłoszony kandydatem SLD w wyborach prezydenckich. Wcześniej był między innymi sekretarzem generalnym SdRP. Wiele lat swojego życia poświęcił na działalność w ruchu młodzieżowym. Od 1992 roku przewodniczący stowarzyszenia „Pokolenia”.

Jolanta Szymanek-Deresz. Prawniczka. Od 3 stycznia 2000 roku zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 13 czerwca 2000 roku pełniła funkcję szefa Kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego. 23 grudnia 2000 roku – po reelekcji wyborczej prezydenta Kwaśniewskiego – została ponownie powołana na to stanowisko. 25 września została wybrana posłem na Sejm V Kadencji z okręgu płockiego, z listy SLD. W wyborach 2007 roku po raz drugi uzyskała mandat poselski, otrzymując 20 536 głosów. 1 czerwca 2008 roku została wiceprzewodniczącą SLD. Była szefową kampanii prezydenckiej Jerzego Szmajdzińskiego.

Izabela Jaruga-Nowacka. Od połowy lat 80. działała w Lidze Kobiet Polskich. Przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej zarządu głównego tej organizacji. W 1993 roku z listy Unii Pracy została posłanką II kadencji. Do Sejmu ponownie została wybrana w 2001 roku, uzyskała mandat z listy SLD-UP. W rządzie Leszka Millera objęła stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W rządzie Marka Belki została wicepremierem. Następnie została ministrem pracy i polityki społecznej. W wyborach do Sejmu w 2005 roku z sukcesem startowała z listy SLD. Podobnie było w roku 2007, kiedy uzyskała mandat z listy LiD. Mandat uzyskiwała w okręgu gdyńsko-słupskim. Działała na rzecz równouprawnienia kobiet, prawa kobiet do decydowania o własnym rodzicielstwie, uczestniczyła w Manifach, inicjowała działania na rzecz państwa neutralnego światopoglądowo i praw osób nieheteroseksualnych.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.