Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Liberadzki: Eurodeputowani SLD-UP za rezolucją PE w sprawie równości kobiet i mężczyzn

dodano 2017-03-22 17:27 w kategorii: Informacje

W ostatnim czasie pojawiało się wiele artykułów na temat jednego z ostatnich głosowań nad projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie równości kobiet i mężczyzn.

Paragraf, o którym w nich mowa brzmi następująco:

„38. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by uwzględniły środki służące ochronie kobiet i osób LGBTI przed molestowaniem w miejscu pracy; wzywa Komisję do zmiany obecnej decyzji ramowej UE w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, by uwzględniała ona seksizm, przestępstwa z nienawiści oraz podżeganie do nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe;”

Polska Delegacja SLD-UP głosowała zgodnie z linią grupy S&D za przyjęciem powyższego paragrafu. Wyniki głosowania imiennego: to 462 za, 154 przeciw, 69 deputowanych wstrzymało się.

prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu EuropejskiegoKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.