Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Apel SLD i Forum Kobiet do radnych Krakowa o wznowienie prac nad wprowadzeniem #invitro!

dodano 2017-01-19 21:15 w kategorii: Ludzie

Forum Kobiet SLD Małopolska wraz z SLD Kraków z głębokim niepokojem obserwuje ostatnie działania zmierzające do zablokowania wszelkiej pomocy leczącym bezpłodność, a dla których jedyną szansą na posiadanie dziecka jest in vitro.

Niepłodność od zarania dziejów dotykała ludzkość, ostatnie lata natomiast przyniosły w tym zakresie szereg niedobrych zmian, co wiąże się niewątpliwie z problemami, jakie niesie rozwój cywilizacyjny.  Z pomocą przychodzi jednakże współczesna wiedza medyczna.

Niepłodność to niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania stosunków płciowych bez jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.

Szacuje się, że 60-80 mln par na świecie (wg danych WHO) dotkniętych jest okresowo lub stale problemem niepłodności. W krajach wysoko rozwiniętych częstotliwość występowania niepłodności szacowana jest na 10-12% populacji. W Polsce, mimo braku dokładnych badań odsetek ten jest zbliżony. Światowa Organizacja Zdrowia ze względu na zasięg, zaliczyła niepłodność jako chorób społecznych.

Rodzina jak również macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa. Wynika to z art. 71 Konstytucji RP. Ponadto, art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi, iż prawo do posiadania rodziny jest podstawowym prawem człowieka.

Wyrażamy ostry sprzeciw wobec niektórych Radnych z Klubu PiS podczas debaty jaka miała miejsce na obradach Rady Miasta Krakowa w dn. 11.01.2017 r. Skandaliczna i wręcz nieludzka jest argumentacja, że dzieci z in vitro w 40-50% dotknięte są wadami genetycznymi! Niedopuszczalne jest tworzenie porównań, w których koszty metody in vitro zestawia się z cenami samochodów, telewizorów i lokali mieszkaniowych [źródło: wypowiedzi na posiedzeniu RMK w archiwum Rady]!

Apelujemy do władz miasta o wznowienie prac nad uchwałą wspierającą wspomnianą metodę oraz zaprzestanie szykanowania i napiętnowania dzieci urodzonych dzięki in vitro.

 

Magdalena Kubańska

Przewodnicząca Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD w Małopolsce

 

Marzena Biel

Vice Przewodnicząca Rady Krakowskiej SLDKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.