Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

List otwarty do prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie reformy edukacji

dodano 2016-12-02 10:10 w kategorii: Informacje

Włodzimierz Czarzasty
Przewodniczący SLD

Tomasz Trela
Wiceprzewodniczący SLD

Pan
Andrzej DUDA
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracamy się dziś do Pana ponieważ jesteśmy zaniepokojeni planowaną zmianą systemu edukacji i powrotem do tego co było kilkanaście lat temu. Pragniemy Pana zapewnić, że wszyscy mamy ten sam cel. Stworzenie najmłodszym jak najlepszych warunków do rozwoju i edukacji. Dziś jak nigdy wcześniej liczymy na obiecywaną przez Pana podczas kampanii prezydenckiej możliwość dialogu. Chcemy Pana prosić o pochylenie się nad przyszłością najmłodszych. Zgadzamy się z Panem, że celem ministerstwa edukacji powinna być poprawa jakości systemu edukacji. Zgadzamy się z Panem, że są w tym systemie elementy, które wymagają poprawy. Zgadzamy się również, że polskim dzieciom i polskiej młodzieży należą się lepsze wykształcenie i większe szanse. Uważamy, że należy im się wszystko co najlepsze i należy o nich zadbać w szczególny sposób. Głównie ze względu na to, że są przyszłością narodu i to właśnie od nich wkrótce zależeć będzie sytuacja ekonomiczna, społeczna, gospodarcza, polityczna i międzynarodowa.

Wszyscy widzimy jak mienia się świat, w którym żyjemy i odczuwamy jak zmieniają się oczekiwania wobec człowieka XXI wieku. Doskonale pamiętamy jak wyglądał świat kilkanaście lat temu. Dzisiejszy - diametralnie różni się od tego sprzed kilkunastu lat. A to z kolei powoduje, że różnią się wymagania stawiane przed Polakami.

Dziś żyje się szybciej, barwniej, pełniej niż kilkanaście lat temu, ale ludzie płacą za to wyższą cenę w postaci wyższych wymagań, konieczności osiadania wyższych kompetencji i umiejętności szybkiego przystosowywania się do zmieniających warunków życia. I dlatego też edukacja młodzieży wymaga ciągłego dostosowywania się do tych zmian, podążania za nimi - a nie cofania. Kiedy komputer przestaje odpowiadać wymaganiom użytkownika to zwiększa się jego pamięć, dokłada lepsze elementy, udoskonala go w taki sposób, aby sprostał nowym oczekiwaniom. Nie wraca się do ATARI. My też jako Polacy musimy iść naprzód. Udoskonalać, poprawiać, dopasowywać do dzisiejszych czasów. Kiedy 17 lat temu zmieniał się system edukacji -miał on wiele wad. Przez ten czas prowadzono szereg zmian i udoskonaleń. Dzisiejsze gimnazjum to jest zupełnie inne gimnazjum niż 17lat temu. Wypracowano wiele dobrych rozwiązań i tego kierunku powinniśmy się trzymać - wprowadzania dobrych rozwiązań i udoskonalania.

Usiądźmy wszyscy razem - samorządy, związki zawodowe, partie polityczne, nauczyciele, rodzice i zastanówmy się jakie rozwiązania będą najlepsze dla naszych dzieci -przyszłych dorosłych Polaków. Dajmy każdej zainteresowanej stronie możliwość wyrażenia swojej opinii i przedstawienia propozycji, które elementy w systemie wymagają poprawy. Ulepszajmy to co mamy, pójdźmy krok do przodu. Przestańmy burzyć i cofać się.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta o niepodpisywanie ustaw, które mają na celu wywrócenie do góry nogami istniejący system edukacji, niszczą zamiast budować, dzielą zamiast łączyć. Prosimy również o spowodowanie pod Pana patronatem wielkiej, publicznej debaty na temat modernizacji Polskiego sytemu edukacji. rosimy w imieniu swoim, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Włodzimierz Czarzasty Tomasz TrelaKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.