Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanowisko SLD: Sprzeciwiamy się ratyfikacji umowy CETA, nie dla TTIP

dodano 2016-10-10 14:13 w kategorii: Informacje

Postrzegamy rozwój światowego handlu jako pozytywne zjawisko, wymiana towarów i usług na równoprawnych zasadach prowadzi do rozwoju, który przejawia się chociażby w powstawaniu dobrze płatnych miejsc pracy.  W związku z negocjacjami TTIP oraz umową CETA dostrzegamy jednak zagrożenia płynące dla obywateli  Polski oraz Unii Europejskiej  w następujących obszarach: zaniżanie standardów europejskich dotyczących towarów i usług, ochrony danych osobowych, ekologii, czy też praw pracowniczych i konsumenckich.

Stanowczo opowiadamy się przeciwko jakimkolwiek praktykom dumpingowym, dzięki którym rządy państw i komercyjne przedsiębiorstwa będą mogły czerpać korzyści kosztem dumpingu socjalnego czy też ekologicznego.

Szczególnie mocno wyrażamy sprzeciw wobec wprowadzania mechanizmu ISDS do międzynarodowych umów handlowych, w umowie CETA ten mechanizm ma nosić nazwę ICS.

Sprzeciwiamy się ratyfikacji umowy CETA, jesteśmy zdecydowanie przeciwni kontynuowaniu oraz formie prowadzenia negocjacji w ramach TTIP.  Umowy te są sprzeczne z polską i europejską racją stanu, interesem polskich i europejskich pracowników oraz całych społeczeństw.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.