Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Konsultacje zmian w systemie edukacji w 1000 gmin w Polsce

dodano 2016-09-02 13:03 w kategorii: Kraj

- Początek roku szkolnego jest dla rozpoczynających naukę dzieci, ich rodziców i nauczycieli początkiem okresu niepewności i chaosu, związanego z pośpiesznie wprowadzaną przez rząd reformą oświaty, w tym likwidacją gimnazjów – powiedział Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący SLD podczas konferencji prasowej 2 września br. w Warszawie. - Do dziś nie zostały zaprezentowane projekty ustaw związanych z zapowiadanymi zmianami – dodał. - Najistotniejsze jest dobro dzieci, a tego nie biorą pod uwagę rządzący w swoich chaotycznych działaniach w oświacie – podkreślił Krzysztof Gawkowski.

Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że na kształt polskiej szkoły i model nauki muszą mieć wpływ zarówno rodzice jak i nauczyciele. Każda istotna zmian modelu szkolnictwa powinna być poprzedzona szerokimi konsultacjami z rodzicami oraz z nauczycielami, a tego zabrakło w działaniach Prawa i Sprawiedliwości.

- Przeprowadzimy konsultacje społeczne w 1000 gmin w Polsce, gdzie rozesłana zostanie ankieta, dzięki której dowiemy się w którym kierunku powinny pójść zmiany w polskiej szkole – powiedział Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Sojuszu.

- Uważamy, że samorządom należy dać czas na przygotowanie zmian, które przeważającej mierze będzie przez nie realizowane, a które oznaczają znaczną przebudowę w obecnej infrastrukturze służącej oświacie, na przykład zwolnienie budynków gimnazjalnych przy jednoczesnym zwiększeniu liczby uczniów w szkołach podstawowych o dodatkowe roczniki. Przy wyposażaniu wielu gimnazjów samorządy korzystały ze wsparcia programów i pieniędzy Unii Europejskiej. Nagła zmiana przeznaczenia tych obiektów może oznaczać konieczność zwrotu dofinansowania UE.

- Przyłączamy się do głosów protestu ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego – powiedział wiceprzewodniczący Sojuszu. -  Likwidacja gimnazjów może oznaczać utratę miejsc pracy nawet jednej trzeciej nauczycieli ze 100 tysięcy tam zatrudnionych – dodał Gawkowski. - Wypowiedzi minister Zalewskiej, gwarantujące zatrudnienie dla wszystkich nauczycieli, nie są poparte żadnymi wiarygodnymi wyliczeniami – podkreślił.

Wyrażamy obawę, iż zapowiadane zmiany posłużą do przeprowadzenia czystek politycznych, co rządzący praktykowali już w wielu innych dziedzinach, na przykład w obsadzie „swoimi” ludźmi mediów publicznych, spółek skarbu państwa i licznych urzędów. Do roszady personalnych może zostać wykorzystana  planowana centralizacja, polegająca m. in. na większym niż dotychczas wpływie kuratora oświaty, czyli przedstawiciela administracji rządowej, na obsadę stanowisk dyrektorów szkół.

- Pani minister Zalewska zapowiedziała zmianę programu szkół i będzie to kolejna w ostatnich kilku latach zmiana programowa – stwierdził Krzysztof Gawkowski. - Mimo zapowiedzi nie wiemy nic konkretnego o nowych programach szkół – podkreślił wiceprzewodniczący partii. - Koszty zmian programowych obciążą w głównej mierze rodziców, zmuszonych do wyposażenia swoich dzieci w nowe podręczniki – dodał.

Krzysztof Gawkowski powiedział, że można sobie jedynie wyobrazić w jakim kierunku pójdzie program kształcenia, skoro ministerstwo edukacji oraz IPN podpisały umowę o współpracy w dziedzinie edukacji. Współpraca ma dotyczyć m. in. aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

- Pozytywnie oceniamy zapowiedź rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym kształcenia dualnego – powiedział wiceprzewodniczący SLD Krzysztof Gawkowski. – Taki system, dwutorowej nauki zawodu, w szkole zawodowej i u pracodawcy, lepiej przygotowuje do wykonywania zawodu – podkreślił.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.