Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Powstanie Warszawskie

dodano 2016-08-01 14:00 w kategorii: Kraj

- Do wszystkich ludzi ONR:

W Powstaniu Warszawskim udział wzięli ludzie o różnych poglądach od lewa do prawa. 28 Dywizja Piechoty AK nosiła imię Stefana Okrzei bojowca Polskiej Partii Socjalistycznej, mówiąc waszym językiem -  lewaka.

Przypominam Wam, że po tym co zrobił w Polsce Hitler w trakcie II wojny światowej, wielu działaczy przedwojennego ONR po prostu się wstydziło, że należało do tej organizacji.

- Upominam, się o pamięć bojowców z Armii Ludowej, których kilkuset wzięło udział w Powstaniu Warszawskim. Upominam się o pamięć bojowników żydowskich, którzy ocaleli po Powstaniu w Getcie Warszawskim i następnie walczyli w Powstaniu Warszawskim.

Samodzielny pluton Żydowskiej Organizacji Bojowej wchodzący w skład Armii Ludowej był jedyną w powstańczych szeregach formacją bojową stricte żydowską. Oczywiście wielu Żydów walczyło w innych formacjach biorących udział w Powstaniu.

- Upominam się o pamięć żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy próbowali się przeprawić na lewy brzeg Wisły, z 2,5 tysiąca powróciło zaledwie 400.

Włodek Czarzasty

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.