Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanowisko SLD w sprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

dodano 2016-07-20 16:47 w kategorii: Kraj

Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraża najwyższe zaniepokojenie wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według NIK obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów.

Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Długość tras dla rowerzystów przyrastała w ostatnich latach wolniej niż popularność ruchu rowerowego. Trasy rowerowe stanowią w Polsce zaledwie ok. 3 proc. łącznej długości sieci dróg publicznych i cały czas stanowią rzadkość poza dużymi miastami.

Niewiele lepsza jest sytuacja pieszych. W Polsce co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Pokazuje to dobitnie, że wielu pieszych – ofiar wypadków drogowych – mogłoby żyć, gdyby nie zaniedbania ze strony państwa. Jest zatrważające, że W 65 proc. zarządów dróg w ogóle nie prowadzono odrębnej ewidencji potrzeb i planu wydatków w odniesieniu do infrastruktury pieszo-rowerowej, lub dane te były niekompletne.

Piesi i rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Jednocześnie z przyczyn technicznych są najbardziej narażeni na utratę zdrowia lub życia w wypadkach komunikacyjnych. Dlatego państwo powinno objąć ich szczególną ochroną. Jak pokazuje kontrola NIK – tak się nie dzieje.

SLD apeluje do rządu o realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. W pierwszej kolejności apelujemy o zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego stałego finansowanie, które umożliwiłoby utrzymanie i rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w stanie zapewniającym bezpieczeństwo na drogach.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.