Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

18 czerwca br. obradowała Rada Powiatu SLD w Jarosławiu.

dodano 2016-06-19 13:51 w kategorii: Powiatowe

18 czerwca br. obradowała Rada Powiatu SLD w Jarosławiu.

Rada wybrała wiceprzewodniczących i członków zarządu oraz dokonała podsumowania przebiegu kampanii sprawozdawczo- wyborczej. Obrady prowadził przewodniczący Józef Lis. Posiedzenie odbyło się w nowej siedzibie SLD w Jarosławiu przy, ul. Przemyskiej.

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący RW SLD Wiesław Buż.  Przedstawił zebranym zadania dotyczące dalszego funkcjonowania wojewódzkiej struktury oraz projekt sposobu zorganizowania partii będącej poza parlamentem i sejmikiem wojewódzkim, posiadającej skromne przedstawicielstwo w samorządach gmin. Wskazał na przyczyny takiego stanu rzeczy oraz omówił przebieg kampanii sprawozdawczo- wyborczej w SLD. Przewodniczący przedstawił projekt mający na celu zintensyfikowanie aktywności społecznej i politycznej w gminach, powiatach i województwie. Ponadto przedstawił plan odbudowy struktur powiatowych oraz zwrócił uwagę na konieczność współpracy i wzmocnienia aktywności Federacji Młodych Socjaldemokratów. Zaproponował odbycie zebrań okręgowych z udziałem byłych i obecnych samorządowców oraz członków i sympatyków SLD udzielających się w radach osiedlowych, sołeckich oraz innych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto omówił zasadę i celowość powołania przy radzie wojewódzkiej Zespołu Analiz i Komunikacji Medialnej SLD. Zastrzegł, że wymienione kwestie będą przedmiotem obrad ciał statutowych władz wojewódzkich i zostaną przyjęte w formie uchwały i planu pracy. Uczestniczący w obradach z uwagą wysłuchali pakietu propozycji i w dyskusji wyrazili wolę współdziałania oraz konieczność wprowadzenia omówionych zamierzeń.

 

Centrum Medialne RW SLD w Rzeszowie

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.