Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

16 kwietnia 2003 r. podpisano Traktat Akcesyjny

dodano 2016-04-16 17:11 w kategorii: Ludzie

13 lat temu w Atenach premier Leszek Miller i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisali Traktat Akcesyjny. Nie był to ani początek ani koniec naszej drogi do Unii Europejskiej. Wieloletnie negocjacje Polski z UE zakończył rząd SLD w Kopenhadze 13 grudnia 2002 r., to tam min. stworzono podstawy do wyliczania kwot należnych Polsce w kolejnych perspektywach budżetowych Unii.

Referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE odbyło się w dniach 7 i 8 czerwca, podczas którego zdecydowana większość Polaków opowiedziała się za przystąpienie naszego kraju do Unii, które stało się faktem 1 maja 2004 r.

Jesteśmy szczególnie dumni, że to rząd SLD doprowadził negocjacje Polski z UE do końca i wprowadził nasz kraj do Unii Europejskiej.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.