Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Przeciwko terroryzmowi, przeciwko nienawiści

dodano 2016-03-24 12:51 w kategorii: Informacje

Solidaryzujemy się z ofiarami zamachów terrorystycznych w Brukseli i ich bliskimi. Dokonano krwawej zbrodni na niewinnych obywatelach. Dokonano jej w imię ideologii, która chciałaby cofnąć Bliski Wschód i Europę do czasów średniowiecza. Odpowiedź Europy na ten zamach musi być zdecydowana, a wszystkie osoby i grupy, które bezpośrednio lub pośrednio do niego doprowadziły, muszą zostać zidentyfikowane i ukarane.

Europa znalazła się – po raz kolejny w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy – w momencie trudnej próby. Jesteśmy przekonani, że wyjdziemy z tej próby wzmocnieni, silniejsi o nowe wnioski oraz większe poczucie europejskiej wspólnoty losu.

W momencie próby znalazła się również Polska. W tym roku jesteśmy organizatorami dwóch ważnych wydarzeń: szczytu NATO, z udziałem czołowych polityków z wielu krajów świata oraz Światowych Dni Młodzieży, połączonych z wizytą papieża Franciszka. Rząd musi zrobić wszystko, aby zapewnić uczestnikom tych wydarzeń pełne bezpieczeństwo. Tymczasem w wielu polskich służbach, również tych odpowiedzialnych za przygotowanie szczytu NATO i ŚDM, trwają polityczne czystki. Państwo pozbywa się doświadczonych funkcjonariuszy jedynie ze względu na ich życiorysy i polityczne sympatie. Po dymisji Zbigniewa Maja policja od wielu tygodni nie ma Komendanta Głównego. Agencja Wywiadu jest od lat niedofinansowana. Pojawiają się dywagacje o możliwości likwidacji Biura Ochrony Rządu i budowy nowej służby od podstaw. Brakuje koordynacji w działalności poszczególnych służb. Czy w takiej sytuacji Polacy mogą czuć się bezpieczni? Czy Polska będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom szczytu NATO i ŚDM?

Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym. Towarzyszył Europie od wielu dziesięcioleci. Zmieniał w tym czasie swoje oblicze, wykorzystywały go w swoich bezprawnych działaniach osoby i grupy przyznające się do różnych ideologii. Na końcu jednak zawsze przegrywał i jesteśmy przekonani, że tym razem również przegra!. Państwo musi być wobec terrorystów bezwzględne, wykorzystując do walki z terrorystami wszelkie posiadane środki i możliwości. Jednakże nawet zdecydowana walka z terroryzmem powinna mieć na względzie poszanowanie praw obywatelskich, takich jak na przykład ochrona prywatności. Zagrożenie terrorystyczne nie może stawać się pretekstem do masowej inwigilacji obywateli.

Ostatnie zamachy terrorystyczne były wykorzystywane przez środowiska ksenofobiczne, dążące do rozpętania jawnie rasistowskiej nagonki. Pamiętajmy, że fundamentalizmy żywią się wzajemną nienawiścią. Wzbudzenie uprzedzeń i nienawiści do muzułmanów byłoby ewidentnym zwycięstwem terrorystów z Państwa Islamskiego. To im zależy na polaryzacji opinii publicznej w Europie na zwolenników ksenofobicznej prawicy i ksenofobicznego islamu. Ludzie wyznający wartości europejskie: wolności, równości i braterstwa, muszą się temu przeciwstawić. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa własnym państwom i własnym obywatelom nie może oznaczać zamknięcia się Polski i Europy na kontakty i współpracę z reprezentantami innych kręgów kulturowych.

Unia Europejska musi opracować racjonalną politykę przyjmowania uchodźców i integracji migrantów z innych kręgów kulturowych. Nie można godzić się na istnienie na terytorium państw europejskich enklaw, w których częstokroć prawo religijne ma większe znaczenie od prawa państwowego. Naiwnością jest jednak również niedostrzeganie zjawiska wzajemnego wzmacniania się ekstremizmów, żerujących na ludzkim strachu i podsycających nienawiść. Nie dajmy się wplątać w wojnę religijną, która jest marzeniem ekstremistów - niezależnie od ich afiliacji politycznych i wyznaniowych.

Wobec zagrożeń terroryzmem wywodzącym się z Państwa Islamskiego nie możemy być bezczynni. Jednym z kroków zmierzających do ujarzmienia terroryzmu powinno być zdecydowane dążenie państw demokratycznych do likwidacji tzw. Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie oraz do zakończenia krwawej wojny w Syrii, która pochłonęła już ponad ćwierć miliona ofiar, w tym ponad 14 tysięcy dzieci. Kilka milionów Syryjczyków pozbawionych zostało swoich domów i zmuszonych do emigracji. Dlatego jednoznacznie popieramy wszystkie działania, które przyczynią się do rozwiązania konfliktu bliskowschodniego.

 

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.