Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Przesłanie do emerytów mundurowych

dodano 2016-03-14 17:16 w kategorii: Ludzie

Sojusz Lewicy Demokratycznej na spotkaniu z przedstawicielami służb mundurowych wyraził zaniepokojenie kolejnym przykładem dzielenia społeczeństwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, tym razem w odniesieniu do emerytów służb mundurowych.
 
SLD wsparło postulaty stowarzyszeń zrzeszających służby mundurowe dotyczące sprzeciwu wobec planowanemu obniżeniu emerytur.
 
 
Poniżej zamieszczamy treść przesłania do emerytów mundurowych:

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP  i Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wyrażają najwyższe zaniepokojenie dzieleniem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych według kryterium daty urodzenia i przy zastosowaniu zasad odpowiedzialności zbiorowej. Upominamy się o godność i honor wszystkich, którzy noszą mundur z polskim orłem. Doceniamy lata ich ciężkiej służby, stanie na straży bezpieczeństwa państwa i wkład pracy włożony w rozwój społeczny.

Z zaniepokojeniem odnosimy się do zapowiedzi kolejnego obniżenia emerytur mundurowych. Szanowane powinny być prawa nabyte osób, które przez kilkadziesiąt lat służyły legalnemu państwu.

Przypominamy, że ćwierć wieku temu odbyła się weryfikacja funkcjonariuszy przeprowadzona przez działaczy dawnej opozycji. Od 1999 roku działa Instytut Pamięci Narodowej, który dysponuje wszelkimi narzędziami, aby ukarać indywidualne osoby, które rzeczywiście popełniły przestępstwa.

27 lat po Okrągłym Stole państwo nie powinno uciekać się po raz kolejny do stosowania odpowiedzialności zbiorowej. To sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Przeciwko temu SLD zawsze protestował i będzie protestował.

Nie pozwolimy na zaliczenie emerytów mundurowych do kolejnej grupy „Polaków gorszego sortu”. Będziemy sprzeciwiać się próbom ograniczenia ich praw nabytych, a w praktyce do pozbawiania emerytur.

Dzisiaj nikt na forum Sejmu nie upomni się o godność emerytów mundurowych. Deklarujemy jednak, że po powrocie do Sejmu Sojusz Lewicy Demokratycznej podejmie starania na rzecz przywrócenia emerytom mundurowym uprawnień, które zbiorowo zostaną odebrane im przez inne rządy. SLD już dzisiaj deklaruje, że każda siedziba partyjna będzie otwarta dla członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

Płk Zdzisław Czarnecki                                   Płk Jan Kacprzak                                               Włodzimierz Czarzasty

 

Prezydent                                                            Sekretarz Generalny                                          Przewodniczący

Federacji Stowarzyszeń                                    Związku Żołnierzy                                            Sojuszu Lewicy

Służb Mundurowych                                        Wojska Polskiego                                              Demokratycznej

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.