Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Mocny głos Czarzastego w sprawie "dekomunizacji" w liście do Marszałka Senatu

dodano 2016-01-28 15:27 w kategorii: Kraj

Ze zdziwieniem przyjąłem informacje medialne o trwających pracach Senatu nad projektem ustawy mającej „zdekomunizować” nazwy ulic polskich miast - pisze przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty do Marszałka Senatu.  
 
Jestem przekonany, że 26 lat po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu w przestrzeni publicznej nie upamiętnia się osób, które popełniły godne potępienia zbrodnie pod sztandarem ideologii komunistycznej. Jeśli na skutek zaniedbań władz lokalnych takie sytuacje mają miejsce, to powinny zostać przez nie naprawione.
 
Obawiam się jednak, że pod płaszczykiem tzw. dekomunizacji zostanie przeprowadzona operacja usuwania z przestrzeni publicznej znaków pamięci o wszystkich osobach i wydarzeniach związanych z chlubną tradycją polskiej lewicy. Szczególne zaniepokojenie budzą zapowiedzi usuwania upamiętnień lewicowych formacji zbrojnych walczących w okresie II Wojny Światowej z niemieckim okupantem, a także postaci związanych z lewicowym ruchem niepodległościowym. Dlatego SLD staje w obronie ich życiorysów i dorobku, który stanowi część historii Polski. Stajemy w obronie ludzi, którzy odbudowywali nasz kraj ze zgliszczy powojennych.  
 
Pojawiające się w mediach zapowiedzi projektu ustawy budzą nie tylko wątpliwości polityczne, ale również prawne. Autorzy projektu ustawy chcą aby to wojewodowie decydowali o nazwach ulic polskich miast. Tymczasem to rozwiązanie stoi w jawnej sprzeczności z art. 163 Konstytucji, który mówi wprost: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. 
 
Jak wynika z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.  Ponadto  zgodnie z  art. 7 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy zadania własne gminy obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Tym samym, nadawanie nazw ulicom i placom mieści się w sferze konstytucyjnie chronionej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i jako takie musi być wolne od ingerencji ze strony administracji rządowej, czyli np. wojewody.
 
Dlatego apeluję do Pana Marszałka o zaniechanie prac nad projektem ustawy dekomunizacyjnej, jako stojącej w rażącej sprzeczności z Konstytucją oraz zasadami demokratycznego państwa prawnego.
 
Ponad ćwierć wieku po rozpoczęciu polskich przemian władze publiczne nie powinny wzniecać ognia konfliktów historycznych między Polakami. Przeciwnie powinny dążyć do opartego na prawdzie i historycznej i wzajemnym szacunku pojednania.
 
Z poważaniem
 
Włodzimierz Czarzasty
 
Przewodniczący
Sojuszu Lewicy Demokratycznej


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.