Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

List kierownictwa SLD przed Krajową Konwencją partii w Warszawie

dodano 2015-12-10 12:23 w kategorii: Kraj

Prezentujemy list Przewodniczącego SLD Leszka Millera i Sekretarza Generalnego SLD Krzysztofa Gawkowskiego skierowany do członków partii przed Krajową Konwencją SLD, która odbędzie się w Warszawie w najbliższą sobotę.
 
Członkowie SLD
(wszyscy)
 
Koleżanki i Koledzy!
 
Zgodnie z decyzją Rady Krajowej SLD z dn. 7.11.2015 r. w najbliższą sobotę (12.12) odbędzie się Krajowa Konwencja SLD. Przesłaliśmy delegatom na Konwencję projekty dokumentów, które powinny być rozpatrzone przez KK SLD. Oprócz kwestii programowych i statutowych naszą wspólną intencją jest doprowadzenie do sprawnego i szybkiego wyboru nowych władz partii.
 
Postulujemy, aby wybory nowego przewodniczącego odbyły się w głosowaniu powszechnym na zebraniach wszystkich członków partii struktur powiatowych SLD. Na tych samych gremiach powinni także być wybrani delegaci na VI Kongres SLD, jednak aby to było możliwe konieczne jest dokonanie niezbędnych zmian w Statucie SLD oraz podjęcie innych decyzji leżących w gestii KK SLD.
 
W związku z tym  przedkładamy propozycję planu, który ma na celu wyłonienie nowych władz w najbliższej możliwe perspektywie:
Krajowa Konwencja w dniu 12.12.2015 r. otwiera procedurę wyboru nowego przewodniczącego SLD. Zapraszamy wszystkich kandydatów na nowego przewodniczącego do zgłaszania się do prezydium Konwencji w trakcie jej trwania. Lista kandydatów zostaje zamknięta na Konwencji. Kandydaci mogą zaprezentować się delegatkom i delegatom w 10 minutowych wystąpieniach przed przyjęciem Deklaracji ideowo-programowej partii. Ten punkt będzie otwarty dla mediów. Kandydaci na przewodniczącego SLD rozpoczną tym samym kampanie wyborczą i serię spotkań przed głosowaniem powszechnym. 
 
16 stycznia 2016 r. (sobota) w jednym czasie w całej Polsce, w powiatach odbędą się walne zgromadzenia członków SLD. W miastach, gdzie są struktury dzielnicowe Sojuszu wybory odbędą się w dzielnicach. Celem tych spotkań ma być: wybór delegatów na VI Kongres SLD oraz przewodniczącego SLD (każdy członek, który ma opłacone składki i stawi się na zgromadzeniu otrzyma kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów). Głosy oddane na kandydatów na przewodniczącego SLD i protokół z wyborów przesyłane będą natychmiast do Krajowej Komisji Wyborczej SLD.
 
23 stycznia 2015 r. (sobota) powinien odbyć się VI Kongres SLD na którym zostaną ogłoszone wyniki wyborów na przewodniczącego SLD oraz dokonamy wyboru sekretarza generalnego i wiceprzewodniczących partii. Członków Rady Krajowej i Zarządu Krajowego SLD wybieramy po zakończeniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej, która rozpoczyna się od kół i kończy na zjazdach organizacji wojewódzkich.  
Realizacja tego planu jest możliwa pod warunkiem, że zaakceptują go delegatki i delegaci na sobotnią Krajową Konwencję SLD. 
 
Jesteśmy zwolennikami głębokiej demokracji wewnątrzpartyjnej. Dlatego wierzymy, że taki plan, zakładający maksymalny wpływ każdego członka SLD na wybór nowego przewodniczącego i przyszły kształt Kongresu, który jest najwyższym ciałem przedstawicielskim partii, spotka się z akceptacją i przychylnością Koleżanek i Kolegów. 
 
Jesteśmy również przekonani, że partia powinna jak najkrócej zajmować się sobą, a działać na rzecz rozwiązywania problemów Polek i Polaków. Szczególnie w obecnej sytuacji gdzie mamy do czynienia z ofensywą ustrojową rządzącej prawicy.
 
Z socjaldemokratycznym pozdrowieniem!
 
/-/ Krzysztof GAWKOWSKI                          /-/ Leszek MILLER


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.