Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Trybuna.eu: Lewica poza parlamentem. I co dalej?

dodano 2015-11-30 12:41 w kategorii: Kraj

Ponad sto osób wzięło udział w sobotniej konferencji zorganizowanej przez sieć lewicowych fundacji i think tanków. Warszawskie spotkanie spotkanie zatytułowano „Lewica w nowej rzeczywistości. Współpraca, strategia, program.”, a słowo wstępne do dyskusji wygłosili: socjolodzy prof. Jacek Raciborski i dr Maciej Gdula oraz politolożka dr Anna Materska-Sosnowska.
 
„Nie można myśleć, że nie ma miejsca dla lewicy; że jesteśmy niepotrzebni” – od takiego apelu rozpoczął swoje wystąpienie Maciej Gdula. Socjolog zwrócił uwagę, że przez ostatnie osiem lat bardzo zmieniła się polska polityka oraz komunikacja. „SLD w latach 90. święcił triumfy, bo pasował do tamtych form komunikacji” – zwracał uwagę. „Dziś mniej liczą się programy i struktury, bardziej zaś liderzy” – dodawał Gdula. Spersonalizowane przywództwo pozwala szybciej reagować na wydarzenia. Wyborcy z kolei mniej orientują się na konkretne programy, bardziej na pewne kierunki polityczne – busole, jak nazwał to Gdula. Według socjologa busolą dla lewicy powinna być krytyka ekscesów kapitalizmu i walka o jego inny kształt, krytyka liberalizmu z jego kultem indywidualizmu i wskazywanie korzyści z działań prospołecznych, obrona zjednoczonej Europy.
 
Anna Materska – Sosnowska zwróciła uwagę, że lewica znalazła się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Część jej postulatów została przejęta przez prawicę, sama pozostaje rozproszona, zaś społeczeństwo generalnie skręciło na prawo. To ostatnie zjawisko dotyczy zresztą także innych krajów europejskich. Politolożka wskazała, że ten skręt na prawo może skutkować w przyszłości odbiciem w lewo. Lewica powinna jasno artykułować i postulować kwestie światopoglądowe i dotyczące obrony zasad liberalnej demokracji. To powinno pomoc w tym odbiciu. Wymaga to także zjednoczenia lewicy, wyboru dobrej formy organizacyjnej oraz stworzenia narzędzi komunikacji dostosowanej do rzeczywistości – argumentowała Materska – Sosnowska.
 
Jacek Raciborski, opierając się na danych dotyczących zachowań wyborczych, polemizował z tezą o radykalnym skręcie w prawo społeczeństwa. Chwiejność wyborcza wyniosła ok. 30% (w 2001 r. było to np. ok. 50%). Socjolog zwrócił uwagę, że wybory wygrywają dobrze zorganizowane i zdeterminowane mniejszości. Lewica straciła tę zdolność. Może ją odzyskać poprzez zbudowanie wyraźnej opozycyjności wobec PiS przeciwstawiając się polityce prymatu narodu i omnipotencji państwa, broniąc autonomii i wolności jednostek oraz wielości wspólnot.
 
Maciej Gdula w reakcji na wystąpienia pozostałych panelistów zwrócił uwagę, że lewica nie może ograniczać się do obrony liberalnej demokracji, tylko także podejmować kwestie społeczne. Ograniczając się do tej pierwszej strategii niczym nie będzie się różnić od opozycji parlamentarnej.
 
Dyskusję panelową moderował Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Spolecznej im. F. Lassalle’a i redaktor naczelny portalu Trybuna.eu.
 
W drugiej części spotkania – prowadzonej przez dr. Sławomira Wiatra i dr. Ireneusza Bila – głos zabierali m.in. Anna Grodzka, Barbara Nowacka, prof. Mirosław Karwat, Adam Ostolski, Piotr Gadzinowski, Katarzyna Kądziela, prof. Jerzy J. Wiatr, Krzysztof Gawkowski, Rafał Bakalarczyk, prof. Paweł Kozłowski, prof. Tadeusz Iwiński, Andrzej Rozenek, Piotr Szumlewicz, Paulina Piechna – Więckiewicz, Robert Kwiatkowski, Andrzej Szejna i Kazimiera Szczuka. Dyskusji, której podsumowania dokonał prezydent Aleksander Kwaśniewski, przysłuchiwali się m.in. Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Zbigniew Siemiątkowski i Danuta Waniek.
 
Forum Postępu tworzą lewicowe fundacje i think tanki, m.in.: Fundacja im. Kelles-Krauza, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, TKŚ, Społeczeństwo Fair, Fundacja im. Jarugi-Nowackiej, Kuźnica, Centrum im. Daszyńskiego, Zielony Instytut.
 
Celem forum jest integrowanie postępowych środowisk aktywnych na polach nauki i kultury, prowadzących działalność analityczną i doradczą.
 
źródło: www.trybuna.eu


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.