Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Sprostowanie w sprawie artykułu w tygodniku Wprost

dodano 2015-06-09 13:46 w kategorii: Kraj

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.
 
Szanowny Pan
Tomasz Wróblewski
Redaktor Naczelny Tygodnika „Wprost”
 
Szanowny Panie Redaktorze,
 
Zwracam się do Pana z prośbą o sprostowanie informacji, która pojawiła się w artykule Pani Redaktor Elizy Olczyk „Wyższe płace, krótsza praca” w dn. 8 czerwca br. w tygodniku „Wprost”, którego jest Pan Redaktorem Naczelnym.
 
Padło tam stwierdzenie, że przewodniczący SLD Leszek Miller spóźnił się ze swoją propozycją projektu ustawy, który umożliwiałby przejście na emeryturę po przepracowaniu 40 lat pracy: „W tej sytuacji spóźnił się ze swoją propozycją Leszek Miller, przewodniczący SLD. W uchwale przyjętej tydzień po wyborach prezydenckich Sojusz zapisał, że żąda prawa do przechodzenia na emeryturę dla kobiet po 35 latach pracy, a dla mężczyzn po 40 latach pracy.“. 
 
Pragnę zauważyć, że Rada Krajowa SLD umieściła taki postulat w przyjętej 30 maja br. uchwale nawiązując do forsowanych od kilku lat projektów ustaw SLD, które zostały złożone do Marszałka Sejmu. Chciałbym przypomnieć, że od prawie 6 lat w Sejmie leży projekt obywatelski w sprawie uwzględnienia stażu pracy przy przechodzeniu na emeryturę, który został złożony wspólnie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zebrano pod nim prawie 400 tys. podpisów. Jednocześnie 1 kwietnia br. do laski marszałkowskiej wpłynął podobny poselski projekt Klubu Poselskiego SLD. Zakłada on wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę po 40 latach okresu składkowego dla mężczyzn i po 35 latach dla kobiet. Sojusz przypomina o tych projektach na swoich konferencjach prasowych.
 
Mając na uwadze powyższe bardzo proszę o  publikację w trybie przewidzianym przez ustawę- Prawo prasowe, art. 31 pkt 1 poniższego sprostowania (załącznik 1) w kolejnym wydaniu tygodnika Wprost.
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
Tomasz Kalita
Dyrektor Centrum Medialnego SLD
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.