Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD: Jedna z sal w Sejmie RP powinna nosić imię Józefa Oleksego

dodano 2015-05-30 13:52 w kategorii: Kraj

Uchwała Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie uczczenia pamięci Józefa Oleksego.
 
Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej apeluje do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego o uczczenie pamięci Józefa Oleksego, Marszałka Sejmu II i IV kadencji oraz Prezesa Rady Ministrów, nadaniem jednej z sal sejmowych jego imienia. 
 
Józef Oleksy był jednym najważniejszych autorów polskiej transformacji ustrojowej – współtwórcą demokratycznego parlamentaryzmu. Przez dekady był wzorem wysokiej kultury politycznej oraz strażnikiem poszanowania dobrych parlamentarnych obyczajów. Pamięć o jego dokonaniach powinna zostać zachowana i stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń polskich parlamentarzystów.   


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.