Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Sejm poparł projekt SLD ws. emerytur. Bańkowska: To szansa na wyższe świadczenia

dodano 2015-03-05 14:05 w kategorii: Kraj

Sejm niemal jednogłośnie przyjął w czwartek propozycję SLD w sprawie doprecyzowania zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości emerytur. – To decyzja, która stwarza szansę na wyższe świadczenia emerytalne dla przyszłych emerytów oraz tych, którzy już teraz pobierają te świadczenia – powiedziała posłanka SLD Anna Bańkowska, autorka zmian.
 
Chodzi konkretnie o nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W głosowaniu projekt poparli niemal wszyscy posłowie – tylko jeden z nich wstrzymał się od głosu. To druga w tej kadencji SLD inicjatywa Sojuszu, a piąta od 2007 r., która daje szanse na wyższe emerytury w przyszłości.  – Musimy chronić poziom przyszłych emerytur kapitałowych. Według danych statystycznych emerytury „po nowemu” będą dużo niższe niż te obliczane zgodnie ze starą wersją. Trzeba zatem robić wszystko to, co daje szansę na to, żeby przyszła emerytura odzwierciedlała wkład obywatela w jej poziom w postaci wpłacanych składek. Będziemy nad tym czuwać – zapewniła Anna Bańkowska. Jednocześnie zapowiedziała kolejne inicjatywy ustawodawcze w sprawie systemu emerytalnego.
 
Nowelizacja, która przyjął w czwartek Sejm dotyczy m.​in. sposobu wyliczania w zależności od przeciętnej długości życia po przejściu na emeryturę. SLD zaproponował, aby osoba przechodząca na emeryturę mogła zdecydować, by do wyliczenia emerytury przyjąć ogłaszane przez GUS tablice dalszego trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie obowiązujące w dacie przyznania świadczenia.
 
Nowelizacja przewiduje ponadto zmianę zasad zaliczenia do kapitału początkowego okresu nauki w szkole wyższej na jednym kierunku. Studenci, którzy studiowali przed styczniem 1999 r., a mieli bardzo krótki okres opłacania składek w tym okresie, będą mieli prawo do zaliczenia całego okresu studiów do kapitału początkowego. Warunkiem jest, by osoba taka w momencie przechodzenia na emeryturę miała minimum 15 lat okresu składkowego.
 
Kolejna zmiana zaproponowana w noweli dotyczy urlopów wychowawczych. Zgodnie z obecnymi przepisami od stycznia 1999 r. okres opieki nad dziećmi jest okresem składkowym, a do stycznia 1999 r. - nieskładkowym. Zdaniem posłanki Anny Bańkowskiej to powoduje, że matki, które będą mieć emeryturę przeliczaną w formule kapitałowej tracą na wymiarze - i tak niskiego - świadczenia. Nowelizacja wprowadza przepisy, które zapewnią równe potraktowanie sytuacji kobiet po styczniu 1999 r. jak i przed, jeśli chodzi o wkład w nowy wymiar emerytury kapitałowej.
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.